جلسه در راستای تحقق اشتغال حداکثری مددجویان استان لرستان

منتشر شده در دوشنبه, 20 تیر 1401 03:28
بازدید: 40

به گزارش روابط عمومی نمایندگی استان لرستان : در راستای تحقق اشتغال حداکثری مددجویان استان جلسه‌ ای با حضور آقایان صفاپذیر معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان،شکوری مدیرنمایندگی ویعقوبی کیا کارشناس مسئول اشتغال اداره کل زندانهای استان با آقای سپهوند سرپرست مرکز تحقیقات،آموزش و ترویج جهاد کشاورزی استان و نورالهی کارشناس جهاد کشاورزی برگزارگردید.

در این جلسه در خصوص تفاهم نامه فی ما بین سازمان زندان ها و جهاد کشاورزی برای توسعه فعالیت های اشتغالزایی و آموزش مددجویان سطح استان تصمیماتی اتخاذ شد.