تولید فرغون در اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی سمنان

یکشنبه, 20 مهر 1399 09:03
بازدید: ۳۰

به گزارش روابط عمومی استان سمنان : تولید فرغون در کارگاه آهنگری و جوشکاری واقع در ندامتگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان سمنان آغاز شد و زمینه ی اشتغال ۴ نفر از مددجویان داخل بند فراهم گردید.

 

شایان ذکر است فرغون در صنعت ساختمان سازی ، باغبانی و کشاورزی بسیار پر کاربرد بوده و هم چنین بازار فروش و تقاضای این محصول در سمنان از شرایط خوبی برخوردار می باشد.