بازدید مدیران ستاد مرکزی بنیاد تعاون از کارگاه های نمایندگی استان اصفهان

یکشنبه, 13 اسفند 1396 12:57
بازدید: ۴۷۵

به گزارش روابط عمومی استان اصفهان : اکبر باقری معاون مالی اقتصادی ستاد مرکزی بنیاد به همراه غلامحسین رفیعی مدیر امور اداری و ارزشیابی و میرمحمد نجفی مدیر امور مدیران  از کارگاه های استان اصفهان دیدن کردند .

 

در این بازدید از زحمات محمدی مدیر نمایندگی و پرسنل بنیاد تعاون استان اصفهان در راستای ایجاد بیش از ۱۴ کارگاه در زندان مرکزی اصفهان و ایجاد اشتغال بیش از ۲۳۰۰ نفر در سطح استان برای مددجویان تشکر و قدر دانی گردید .