بازدید از فعالیت های نمایندگی استان مازندران

چهارشنبه, 09 اسفند 1396 10:19
بازدید: ۴۷۴

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت حامیان فدک : به منظور توسعه و تنوع کشت های باغی شرکت کشت و صنعت حامیان فدک ، بازدیدی از فعالیت های کشاورزی استان مازندران انجام شد.

 

کشت گوجی بری از جمله موضوعات مورد توجه بود که مقرر گردید طرح ایجاد باغ گوجی بری در فشافویه امکان سنجی گردد.