بازدید از نهالستان گوجی بری در شهرستان قائم شهر

چهارشنبه, 09 اسفند 1396 10:04
بازدید: ۶۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت حامیان فدک : علی نوری مدیر عامل شرکت کشت و صنعت حامیان فدک به همراه مدیر نمایندگی بنیاد تعاون استان مازندران از نهالستان گوجی بری در قائم شهر دیدن کردند .

 

در این بازدید بررسی و ارزیابی مشارکت و خرید نهال از این نهالستان صورت پذیرفت .