بازدید از مجتمع کشت و صنعت حامی کوثر ساوه

چهارشنبه, 09 اسفند 1396 09:54
بازدید: ۶۰۲

به گزارش روابط عمومی مجتمع کشت و صنعت حامی کوثر ساوه : خوش زارع مسئول دامپروری بنیاد تعاون زندانیان به اتفاق محمودی دامدار خبره از مجتمع حامی کوثر ساوه بازدید کردند.

 

در این بازدید در خصوص توسعه واحد دامپروری برنامه ریزی شد و تصمیماتی اتخاذ گردید .