بازدید مدیر منابع طبیعی شهرستان گرگان از عملیات جنگل کاری توسط بنیاد تعاون

سه شنبه, 08 اسفند 1396 14:23
بازدید: ۵۸۹

به گزارش روابط عمومی استان گلستان : مهندس محمد خانی مدیر منابع طبیعی شهرستان گرگان به همراه عسکری نماینده بنیاد تعاون استان گلستان از عملیات جنگل کاری در منطقه میناگل شهرستان گرگان بازدید بعمل آوردند.