بازدید رئیس کل دادگستری استان همدان از کارگاه های اشتغال بنیاد تعاون

دوشنبه, 28 بهمن 1398 16:07
بازدید: ۱۴۰

به گزارش روابط عمومی استان همدان : عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان همدان به همراه مدیر کل زندان های استان همدان ، حکیمی  مدیر نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان و تعدادی از مدیران دستگاه قضایی استان از کارگاه های مختلف بنیاد تعاون در زندان همدان بازدید کردند .

 

رئیس کل دادگستری استان همدان در این بازدید ضمن دیدار با مددجویان ، از واحد های مختلف تولیدی از قبیل مینا کاری ، فرش و تابلو فرش واقع در کارگاه اشتغال زندان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های مددجویان این زندان قرار گرفتند .

 

در پایان نیز یک تخته فرش بافت شده شش متری به دست مددجویان توسط ایشان بریده شد.