هیأت اجرایی بنیاد تعاون استان مرکزی تشکیل جلسه داد

دوشنبه, 28 بهمن 1398 16:01
بازدید: ۱۴۲

جلسه هیأت اجرایی نمایندگی استان مرکزی با حضور اعضاء برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی استان مرکزی : جلسه هیأت اجرایی نمایندگی استان مرکزی با حضور عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ، فلاحتی مدیر کل و رئیس هیأت اجرایی نمایندگی ، بیاتیان مدیر پروژه های شهرداری اراک، زارعی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و بابایی مدیر نمایندگی استان مرکزی ، پیرامون اشتغال و حمایت از مددجویان و خانواده های آنان برگزار گردید.