بازدید معاون وزارت کار و امور اجتماعی از غرفه نمایندگی استان تهران

دوشنبه, 28 بهمن 1398 09:45
بازدید: ۱۴۹

معاون وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی از غرفه بنیاد تعاون زندانیان استان تهران در نمایشگاه صنایع دستی بازدید کردند .

 

 

به گزارش روابط عمومی استان تهران : هاشمی معاون وزارت کار به همراه مدیر کل صنایع دستی استان تهران از غرفه نمایندگی بنیاد تعاون استان تهران در سی و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی بازدید نمودند .

 

در این دیدار فعالیت های این مجموعه مورد توجه ایشان قرار گرفت و عملکرد بنیاد تعاون زندانیان استان تهران در زمینه صنایع دستی را قابل ستایش توصیف کردند.