سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران

دوشنبه, 21 بهمن 1398 12:46
بازدید: ۱۱۵

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران

زمان : ۲۳ لغایت ۲۶ بهمن ۹۸

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران