کشت تربچه در گلخانه حامی بنیاد تعاون زندانیان شعبه نیشابور

دوشنبه, 21 بهمن 1398 12:19
بازدید: ۹۷

به گزارش روابط عمومی استان خراسان رضوی : محمدرضا رجبی رئیس زندان و مسئول بنیاد تعاون زندانیان شعبه نیشابور اعلام کرد : با توجه به بررسی بعمل آمده ، به لحاظ اقتصادی و کاهش هزینه انرژی سوخت و کمک به کاهش آلودگی هوا ، در محل گلخانه حامی بنیاد تعاون زندانیان نیشابور کشت تربچه صورت پذیرفت که با شرایط اقلیمی و خاک منطقه نیز سازگار و در زمستان نیز از اقبال بیشتری در بازار برخوردار است .

 

وی افزود :  هم اکنون تعداد  ۲ نفر مددجو در گلخانه حامی مشغول بکار هستند.