بازدید مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از واحد مرغداری مجتمع دشتستان

دوشنبه, 21 بهمن 1398 11:19
بازدید: ۹۰

مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از واحد مرغداری مجتمع کشاورزی و دامپروری دشتستان بازدید کردند .


به گزارش روابط عمومی استان بوشهر : با توجه به اهمیت جایگاه صنعت طیور و نقش بسیار مؤثر آن در امنیت غذایی ، جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از واحد مرغداری ۱۱۰۰۰ قطعه ای مجتمع کشاورزی و دامپروری دشتستان بازدید بعمل آوردند .