هیأت اجرایی بنیاد تعاون استان اصفهان تشکیل جلسه داد

دوشنبه, 21 بهمن 1398 10:07
بازدید: ۹۹

برگزاری جلسه هیأت اجرایی بنیاد تعاون زندانیان استان تهران 

 

به گزارش روابط عمومی استان اصفهان : هیأت اجرایی بنیاد تعاون استان اصفهان با حضور حبیبی رئیس کل دادگستری استان ، گرجی زاده مدیر کل و رئیس هیأت اجرایی بنیاد تعاون ، افشار ناظر هیأت اجرایی ، محمدی مدیر نمایندگی و مهرشاد عضو هیأت اجرایی در دفتر رئیس کل دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

 

در این نشست ابتدا محمدی مدیر بنیاد تعاون استان اصفهان گزارشی از عملکرد نمایندگی در سال ۹۸ ارائه و موارد و موانع موجود در ایجاد کارگاه ها و افزایش آمار اشتغال مددجویان تشریح کرد.

 

در ادامه حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان از گرجی زاده مدیر کل زندان های استان و محمدی تقدیر و تشکر کرد و گفت : زحمات دوستان در این سال ها دیده شده است ، من در سال ۹۱ که در اصفهان بوده ام تا امروز تغییرات زیادی حاصل شده است.

 

وی همچنین افزود : کمک به معیشت زندانی مهم است ولی اشتغال زندانیان و نفس اشتغال زندانی مهمتر است و یکی از دلایل افزایش جرائم ریشه در مسائل اقتصادی و بیکاری دارد ، بیکار بودن زندانی آسیب زاست و بیکاری آن ها باعث بروز جرائم میشود.

 

ریاست کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد : اینجانب در همه زمینه ها در راستای ایجاد اشتغال با بنیاد تعاون و مجوعه اداره کل زندان ها همکاری کرده و موارد و مشکلات مطرح شده را پیگیری خواهم کرد.