آغاز عملیات سمپاشی در مجتمع ایرانشهر

دوشنبه, 21 بهمن 1398 09:51
بازدید: ۶۹

آغاز سمپاشی علیه علف هرز محصول کلزا در مجتمع شهید زارع شهرستان ایرانشهر

 

 

به گزارش روابط عمومی استان سیستان و بلوچستان : علف‌ های هرز نه تنها در مصرف آب ، نور و مواد غذایی با کلزا رقابت می‌کنند ، بلکه اختلاط علف‌ های هرز هم‌ خانواده کلزا ، باعث پایین آمدن کیفیت روغن و کنجاله می‌شود ، در همین راستا عملیات مبارزه با علف هرز در ۴ هکتار از زمین های مجتمع کشاورزی شهید زارع ایرانشهر آغاز گردید .