گسترش همکاری بنیاد تعاون استان تهران با آستان قدس شهر ری

دوشنبه, 21 بهمن 1398 09:42
بازدید: ۷۷

جلسه سه جانبه فی ما بین بنیاد تعاون زندانیان استان تهران ، اداره کل زندان های استان تهران و نمایندگان آستان قدس شهر ری جهت بررسی همکاری مشترک و ارائه خدمات به مددجویان در دفتر نمایندگی استان تهران برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی استان تهران : بر اساس پیش نویس قراردادی که در این جلسه فی ما بین بنیاد تعاون و سازمان زندان ها با آستان قدس شهر ری منعقد گردید ، پیشنهاداتی مبنی بر اخذ و اجراء سفارش برای تولید در کارگاه های بنیاد تعاون زندانیان استان تهران و نیز تفاهم جهت انجام امور تجاری و فروشگاهی با آستان قدس صورت پذیرفت.

 

همچنین در این جلسه پیشنهاد ارائه خدمات از طرف خادمیاران آستان قدس شامل امور پزشکی ، وکالت ، مددکاری و ... به صورت خیریه به مددجویان مطرح و مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت .