برگزاری دوره آموزش آشنایی با جرایم مالی و اقتصادی

دوشنبه, 21 بهمن 1398 09:37
بازدید: ۹۰

دوره آموزش آشنایی با جرایم مالی و اقتصادی برای پرسنل بنیاد تعاون زندانیان استان تهران در سالن اجتماعات مرکز آموزشی منطقه هفت سازمان زندان ها برگزار گردید .

 

به گزارش روابط عمومی استان تهران : بر اساس دستورالعمل ستاد مرکزی بنیاد تعاون ، دوره آموزش آشنایی با جرایم مالی و اقتصادی برای کلیه پرسنل زندان های استان تهران در سالن اجتماعات مرکز آموزش منطقه هفت سازمان زندان ها در شهر زیبا برگزار گردید .

 

شایان ذکر است این دوره در اوایل پائیز برای کارکنان مجتمع های تهران بزرگ و فشافویه برگزار شده بود .