مدیر کل زندان های استان لرستان : ظرفیت و توانمندی های بنیاد تعاون در راستای رونق اشتغال زندانیان

سه شنبه, 15 بهمن 1398 11:35
بازدید: ۱۵۳

به گزارش روابط عمومی استان لرستان : افشار مدیر صنعت و کشاورزی بنیاد تعاون در جلسه ای که به منظور ارتقاء ظرفیت اشتغال نمایندگی استان لرستان با حضور کشوری مدیر کل زندانهای استان ، القاصی حفاظت و اطلاعات زندان های استان ، ذبیحی کارشناس حفاظت ستاد مرکزی و فرزادی مدیر نمایندگی برگزار شد بیان کرد : بنیاد تعاون زندانیان استان لرستان با پیروی از هدف اصلی ستاد مرکزی به دنبال گسترش فعالیت های نمایندگی در جهت توسعه اشتغال در زندان ها و کمک به معیشت خانواده های آنان می باشد.

 

در ادامه کشوری با اشاره به ظرفیت و توانمندی های بنیاد تعاون در راستای رونق اشتغال زندانیان و تأثیر آن در کاهش آسیب برای زندانیان و خانواده های آنان در جامعه ، تأکید کرد : اشتغال زندانیان یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند در باز پروری شخصیت زندانی نقش مهم و اثر بخشی داشته باشد.

 

مدیر کل زندان های استان لرستان همچنین پر شدن اوقات فراغت زندانیان ، توانمند سازی آنان جهت اشتغال مفید و مولد پس از آزادی را از کارکرد‌های مثبت بنیاد تعاون زندانیان در زندان دانست.