مقاله ها

« قرارداد دوخت 4000 دست لباس و کفش کار با شهرداری کرج»

منتشر شده در دوشنبه, 07 اسفند 1391 05:32
بازدید: ۱۳۶۹۱

 

در پی بازدید و مذاکرات با مسئولین و مدیران شهرداری کرج مقرر گردید با ارائه نمونه کار لباس و کفش قرارداد ۴۰۰۰ دست لباس و کفش ایمنی با شهرداری کرج منعقد گردد.

لازم به ذکر است توافقات بعدی نیز درخصوص مبلمان شهری و سایر خدمات مورد نیاز مورد مذاکره قرار گرفت تا در جلسات بعدی مصوب  گردد.